หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การนำเสนองาน ม.3
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


เข้าสู่ระบบ

Username : 
รหัสผ่าน : 
 
รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ติดต่อเจ้าของข้อสอบที่:

puy_tong99@hotmail.com


บทความทั้งหมด


การเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลเเละอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการนำเสนองาน


เขียนโดย krupuy2560.exam.in.th   วันที่ 06/03/2017   เข้าชม 169 ครั้ง
นอกจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการนำเสนองาน โดยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์กราฟิก แอนิเมชัน และมัลติมีเดีย และมัลติมีเดียมาช่วยให้งานนำเสนอดูน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมให้ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่การนำเสนอจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อมีการเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการนำเสนองานให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ สิ่งที่ผู้นำเสนอต้องคำนึงถึง คือ การเล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน


เขียนโดย krupuy2560.exam.in.th   วันที่ 06/03/2017   เข้าชม 143 ครั้ง
หลักการนำเสนอข้อมูลและสร้างสื่อนำเสนอ การนำเสนองานหรือผลงานนั้นสื่อนำเสนอเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนื้อหา ของผู้บรรยายไปยังผู้ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก สื่อที่ดี จะช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ฟังและผู้ชมจะสามารถ จดจำเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีมากขึ้น ความหมายการนำเสนอ การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ควา

การพัฒนาสื่อการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


เขียนโดย krupuy2560.exam.in.th   วันที่ 06/03/2017   เข้าชม 536 ครั้ง
ความหมายของสื่อ เมื่อพิจารณาคำว่า ?สื่อ? ในภาษาไทยกับคำในภาษาอังกฤษ พบว่ามีความหมายตรงกับคำว่า ?media? (ในกรณีที่มีความหมายเป็นเอกพจน์จะใช้คำว่า ?medium?) คำ ว่า ?สื่อ? ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ ความหมายของคำนี้ไว้ดังนี้ ?สื่อ (กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย, ชักนำให้รู้จักกัน สื่อ (นาม) หมายถึง ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน

ลักษณะการนำเสนอที่ดี


เขียนโดย krupuy2560.exam.in.th   วันที่ 06/03/2017   เข้าชม 202 ครั้ง
นอกจากการเลือกรูปแบบของการนำเสนอ ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ ที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของการนำเสนอที่ดี ควรมีดังต่อไปนี้ 1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอเพื่ออะไร โดยไม่ต้องให้ผู้รับรับการนำเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร 2. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม กล่าวคือ มีความกระทั
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th